Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

 

 

Glissjöberg-Mosätt Fiskevårdsområde

Läge/färdväg:

20 km väster Sveg väg 84 mot Hede.

Upplysningar: Anki Holmin 070-6994232

 

 

Fiskarter:

3=riklig,2=ordinär,1=sparsam

Harr(3), Öring(3), Röding(1), Sik(2), Abborre(3), Gädda(3), Regnbåge(1),Mört(1),Lake(1),Gädda(3)

Största fisk (art/vikt)

Ö/2,2 kg, H/2,0 kg, S/2 kg, A 2,5 kg, G/10,6 kg

 

Fiskemiljö:

F.v.o.f erbjuder fiske av sik, harr, abborre och gädda i övre delarna av Svegssjön. Ljusnan med sina forsar och lugn kan man fånga storöring och harr.

En bäver i arbete kan du få uppleva både i Veman och Ljusnan.

Veman erbjuder förnämligt harrfiske men även öring.

Lofsen rinner genom björn och viltrika skogsmarker där du kan fånga öring och harr.

Fiskevård:

Biotopvårdsåtgärder har gjorts på de flesta strömmar inom f.v.o.f

Fiskeregler:
REGLER FÖR FISKE INOM GLISSJÖBERG- MOSÄTT FISKEVÅRDSOMRÅDE.

Allt fiske utan medhavt fiskekort är förbjudet. Barn och ungdomar upp till 15 år fiskar gratis på målsmans lösta fiskekort.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Du är skyldig att skaffa dagsaktuell information gällande regler och fiskeförbud.
Fiskekortet berättigar till sportfiske med ett handredskap eller ett drag efter båt, undantag gäller Svegssjön och Ljusnan uppströms Svegssjön där flera spön får användas vid fiske från båt. Dock tillåts flugkast med högst tre flugor. Fiske med nät, sax, ståndkrok, långrev, håv, mjärde, ryssja och utter är förbjudet, liksom ryckfiske.

Undantag: Fastighetsägare inom fiskevårdsområdets gränser äger rätt att fiska med nät i Svegssjön, förutsatt att man löst giltigt fiskekort.

Alla fiskekortsinnehavare har rätt att inom fiskevårdsområdet fiska med angeldon, dock max tio (10) angeldon per person. Fiske med sax är generellt förbjudet, men kan efter beslut av styrelsen beviljas om skälen är främjande för fiskevården. Ansökan för fiske med sax eller fler än 10 angeldon lämnas till styrelsen och fisket får inte påbörjas förrän ett beslut om detta är fastställt.

I våra Put & Take-vatten är antalet fiskar som får fångas av arterna öring, röding och regnbåge maximerat till 3 fiskar/ dag och kort. På Kårtjärn planteras Öring och Röding. På Albintjärn planteras Regnbåge. Vill man fortsätta fiska när kvoten är fylld löser man ett nytt kort.
Det är förbjudet att fiska från flytring i våra Put & Take-vatten.

Generellt fiskeförbud råder i våra planterade vatten från 30 november fram till premiären annonseras på vår Facebook-sida och i Tidningen Härjedalen.

Svegssjön samt Ljusnan, Lofsån och Vemån uppströms Svegssjön är fiske tillåtet året runt, dock med reservation enligt vissa arters fredningstider (se nedan). Fiskevårdsområdet kan besluta om tillfälliga fiskeförbud i vissa vatten. Information om sådant förbud kan fås av någon av våra kontaktpersoner/styrelsen eller via ett besök på vår vår Facebook-sida: @Fiske Glissjöberg/Mosätt.

Inom området finns en flugfiskesträcka efter Lofsån. Markerad och utskriven på kartan med XX. Där är endast flugfiske tillåtet (högst tre flugor per flugkast). Skyltar finns uppsatta på sträckan med information om detta. Fiske med agnad krok på den sträckan är förbjudet.
Fredningstider: 1 september till och med 31 oktober är fiske efter öring förbjudet, samt under tiden 1 april till och med 15 maj efter harr. Fiskeförbudet under fredningstiderna gäller i strömmande vatten samt sjöar och sel inom 200 meter från in- och utlopp. Individ av fredad art som fångas under förbudstid skall omedelbart sättas tillbaka i vattnet.
Minimimått: Öring och röding 25 cm, harr 30 cm. I Veman är minimimåttet på harr 35 cm.
Fiske efter kräftor eller musslor är förbjudet.
Du tar med dig dina sopor och håller fiskeställena i det skick du själv önskar finna dom.Lämna aldrig burkar, flaskor, plast och annat material som inte är nedbrytbart i eller vid vattnet eller på isarna.

Vid brott mot fiskvårdsområdets regler kommer kontrollavgifter att tas ut enligt följande:

Fiske och fångst vid fiskeförbud – 10 % av 2017 års prisbasbelopp (prisbasbelpp = 44.800:- )

Övriga regelbrott – 5 % av 2017 års prisbasbelopp

Årskort gäller för kalenderår i vårt fiskevårdsområde!

 

Fiskekort:

 Dagkort (ej Put & Take ) 120:-

Veckokort 350:-/person, eller 450:-/familj

Årskort 500:-/person ,eller 700:- /familj

Put&Take-vatten/dag, och max 3 fiskar/kort 170:-

 

Albintjärn och Kårtjärn dagkort. Fiskekortautomat i Glissjöberg och i Mosätt.

Finns även möjlighet att lösa kort via sms eller webben på ifiske.

Se första sidan eller anslagen som finns uppsatta vid alla gapskjul och informationstavlorna.

 

Logi:

Glissjöbergsgården, Lillie 070-331 88 37

200,:-/natt och pers fullt utrustat.

 

Fiskekortförsäljning:

 

ICA Linsell 0680-220 06

OK,Sveg 0680-102 02

Sahlins,Linsell 0680-220 23

Cirkel K,Sveg 0680-71 15 88

 

 

Att göra för icke fiskande:

Besök gammelgården i Remmet.

Spela minigolf i Linsell.

Bo på en naturskön camping vid Ljusnan "campingen Mosättbron".

Besök naturreservatet vid Linsellborren.

Flottningsmuseumet vid Linsellborren.

Paddla kanot i Veman.

 

 

 


 

 

 

.